9/1

click-and-wander-janova-johana-jonatan-jan-prague

Byla to zima překrásná!
Kolkolem všude božský klid –
ta příroda v kámen spoutána,
zněmělý všechen, všechen lid.
Ach zas je po všem! Pojednou
vejskly si větry, zvlhnul vzduch,
a po kraji dříve tichounkém
šílený víří jarní ruch.

Nevrle hledím oknem ven –
nechte mně led můj, nechte sníh –
vždyť nechápu více, nač ten rej,
k čemu ta vřava, spěch a smích!

Do větrů, dešťů šlehavých
obrací člověk smavou líc,
i vrána té bouři stříkavé
s jásáním křídly bije vstříc!

(J.Neruda)

click-and-wander-janova-johana-jonatan-jan-prague

click-and-wander-janova-johana-jonatan-jan-prague

click-and-wander-janova-johana-jonatan-jan-prague

click-and-wander-janova-johana-jonatan-jan-prague

Related Posts

2 komentáře

Leave a Reply

Your email address will not be published.